A l’origen del projecte Fotointerpretacions hi havia la voluntat de posar-li ulls als textos literaris. Realment no es tractava d’il·lustrar el text amb fotografia, sinó d’encarnar-hi aquelles escenes que a la poesia i la novel·la només eren somnis. Calia donar-li cos mitjançant personatges reals sortits de l’actualitat de les ciutats, dels llocs en el paisatge, de les escenes quotidianes experimentades pels fotògrafs i les fotògrafes per referir-se a aquelles altres llunyanes del temps literari.
El projecte ha evolucionat i s’ha desenvolupat adaptant-se a la recerca concreta de l’univers dels autors i autores participants. A hores d’ara, Fotointerpretacions és un assaig fotogràfic en si mateix, independent de qualsevol text, de qualsevol imaginari extern a la realitat que es mostra en les fotografies. Els textos, sempre presents, corren rere la imatge per tal d’ajustar-lis el sentit, en la mesura que la fotografia és un fràgil suport d’idees, fins i tot manipulable, si no es vigila el context en què apareix reproduïda. Així, cada assaig fotogràfic, cada seqüència, desenvolupa en si mateixa un poema, una narració, que tindrà el seu ressò en uns textos especialment escollits i fundats en un treball literari independent, més o menys relacionat, imbricat o no amb la imatge, que ajudarà en tot cas a completar el concepte de “publicació” que sempre ha estat l’objectiu últim del procés creatiu de Fotointerpretacions: casar imatge i paraula.

Als primers anys del mil·lenni en què tot s’augurava diferent i trencador de motlles, temps en què el paper com a suport de la imatge lliscava cap a funcions elitistes, semblava que les pantalles serien les úniques distribuïdores. Tota aquella llum, en conseqüència, era efímera i ens portava a enyorar amb nostàlgia els foto-llibres del segle passat. És per això que vam lluitar amb totes les forces per aconseguir una publicació en paper, especial i exclusiva de cada projecte. Una publicació en la qual cada element constitutiu tingués el seu pes autoral i el seu estil. En Fotointerpretacions tot està especialment escollit per aconseguir una unitat: la matèria física del paper, el disseny de la tipografia i el color, el text literari i per descomptat, i a la base de tot això, la fotografia. Qualsevol projecte pensat dins d’aquest cicle tindria la seva exposició en una sala, però també un volum a la prestatgeria d’una biblioteca pública, amb la seva signatura i el seu correlat en els catàlegs, per nodrir la producció d’un tipus de publicació que -el temps ens ha donat la raó- s’ha tornat imprescindible com a contenidor per a les noves formes d’expressió del segle XXI: híbrides entre el document i l’art, de raonament complex i carregades de suggeriments per a l’aprenentatge, aptes per a tots els públics i amb la voluntat de atresorar el temps, l’experiència i les formes de pensar.

Dit això, és fàcil d’entendre la relació estreta que el projecte Fotointerpretacions té amb les biblioteques públiques, no solament per desenvolupar-se en elles i comptar amb el suport i l’interès institucional de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació. Des del primer moment hi va haver la voluntat d’obrir un espai d’intervenció de la imatge en el silenci i la reflexió que es generen a la biblioteca per a la comprensió de les realitats complexes que els fotògrafs mostren a través de les seves fotografies. Un espai que els mitjans de comunicació no permeten perquè no el consideren interessant. Fotointerpretacions motiva la recerca d’estímuls a la prestatgeria polimorfa -llibres de fotografia, pòsters i postals- en la qual es donen la mà veus molt diferents. Mentre hi hagi mirades sobre la realitat seguirem nodrint aquesta biblioteca que, com aquella que Borges va definir, imaginem il·limitada segons els diferents temperaments, i a la vegada periòdica, donat que és una cita anual que esperem tots els aficionats a la lectura a través de les imatges.

© Laura Terré, per al projecte Fotointerpretacions

Fotointerpretacions
és un projecte coordinat
per Consuelo Bautista